Tipspromenad 2014-08-30 - Tema Österängen

Foto: Jan-Erik Ejenstam, Smålands Folkblad (JFA).

Segrarna i tipspromenaden:  
      
Dan Pedersen
Peter Jacobsson
Wilma och Felicia Rydberg
som i pris får böcker från Gudmundsgillet och smaskigt godis!


Och här är de rätta svaren!


1.                        1. EPA på Österängen öppnade 1962.


2.                        X. Första bostadsområdet i Jönköping med tanke att vara

                           Självförsörjande del av staden? Det var ju ÖSTERÄNGEN!

 

3.                        2. Birkagårdens föregångare hette SLUSSEN.

 

4.                        1. Vattendraget heter SKRÄMMABÄCKEN.

 

5.                        2. Kyrkans arkitekt är JOHANNES OLIVEGREN.

 

6.                        1. Vinnande arkitektförslag hette DEN SANNA VÄGEN.

 

7.                        1. Kvarteret med 11-våningshusen heter VENUS.

 

8.                        2. När bostadsområdet Österängen stod klart 1964

                           fanns det ca 1900 lägenheter.

 

9.                        X. Bensinstationen heter idag STATOIL.

 

10.                      1. Gränsen mellan Jönköping och Huskvarna går alldeles      

                           väster om Sandagymnasiet.

 

11.                      1. Den obligatoriska 9-åriga grundskolan var helt

                           genomförd 1972.

 12.                      1. Fram till 1962 hette vägen RIKSVÄG 1.