Nykterhetsorganisationer

Hela Människan i Jönköpings län

Medlemsnr 0909
Arkiv ID

Hela Människan är en ideell organisation med en kombination av tusentals frivilliga och över 400 anställda i förebyggande, behandlande och rehabiliterande arbete. I de cirka 90 lokala enheterna försiggår en mängd olika verksamheter.

Hemsida: Hela människan i Jönköpings län, nytt fönster

IOGT-NTO Jönköpings distrikt

Medlemsnr 0903
Arkiv ID

IOGT-NTO är Sveriges största nykterhetsorganisation med omkring 32 000 medlemmar i drygt tusen lokalföreningar över hela landet. IOGT-NTO är en del av en världsomspännande folkrörelse som utgörs av människor utan hänsyn till ras, nationalitet, religion, social ställning eller politisk åskådning.

Hemsida: IOGT-NTO Jönköpings distrikt, nytt fönster

Jönköpings läns Nykterhetsförbund - JLN

Medlemsnr 0907
Arkiv ID 0024

Hemsida: Jönköpings läns Nykterhetsförbund - JLN, nytt fönster

Motorförarnas Helnykterhetsförbund - MHF, Region Öst 

Medlemsnr 0905
Arkiv ID 1904

Hemsida: hMotorförarnas Helnykterhetsförbund - MFH, Region Öst, nytt fönster

RFHL Jönköping

Medlemsnr 0910
Arkiv ID

Hemsida: RFHL Jönköping, nytt fönster

SBF - Smålands blåbanddistrikt

Sveriges Blåbandsförbund (SBF) är en nykterhetsorganisation som på kristen grund arbetar för en solidarisk och restriktiv alkoholpolitik och för ett narkotikafritt samhälle. Man vill bilda opinion för personlig helnykterhet, skapa fler alkoholfria miljöer och påverka samhällets utveckling genom att bedriva lobbyverksamhet gentemot politiker och andra beslutsfattare.

Medlemsnr 0901
Arkiv ID 0015

Hemsida: SBF - Smålands blåbanddistrikt, nytt fönster

Smålands Frisksportsdistrikt (SFF)

Medlemsnr 0902
Arkiv ID 2040, 2041

Hemsida: Smålands Frisksportsdistrikt (SFF)