Frilufts- och naturvårdsorganisationer

Friluftsfrämjandet Småland

Medlemsnr 0202
Arkiv ID 2218

Smålands distrikt bildades 1946 under namnet Smålands Förbund av Skid- och friluftsfrämjandet. Nuvarande namn antogs 1984.

Hemsida: Friluftsfrämjandet Småland, Jönköpings lokalavdelning, nytt fönster

Föreningen Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Medlemsnr 0205
Arkiv JFA 2014/437, 2015/011

"Östra Vätterbranterna är ett begrepp inom Natursvårdssverige och uppmärksammas också internationellt. Det står för en modell där markägare, myndigheter och ideell naturvård samarbetar konstruktivt för att kombinera bruk av jord och skog med bevarande av landskapets naturvärden. Det samarbetet har bland annat lett till att Östra Vätterbranterna utnämnts till ett UNESCO biosfärområde." Texten är hämtad från Östra Vätterbranternas hemsida.

Hemsida: Föreningen Biosfärområde Östra Vätterbranterna, nytt fönster

Smålands Flora

Medlemsnr 0204
Arkiv ID 4926

Föreningen bilades 1986. Föreningen Smålands Floras syfte är att samla, tillvarata och främja de botaniska intressena i landskapet Småland, samt verka för ökad kännedom om och skydd av landskapets flora.

Hemsida: Smålands Flora, nytt fönster

Svenska Jägareförbundet, Jönköpings län

Medlemsnr 0203
Arkiv ID 1020

Svenska Jägareförbundet bildades 1830. Svenska Jägareförbundet, Jönköpings län, bildades 1917 som Jönköpings läns jaktvårdsförening. Nuvarande namn antogs 2003.

Hemsida: Svenska Jägareförbundet, Jönköpings län, nytt fönster