Styrelsen

Rolf Lindberg
Ordförande

Mari Lindahl
Ledamot för Region Jönköpings län

Kenneth Jägsander
Ledamot

Inga-Maj Eleholt
Ledamot

Birgitta Glennåker
Ledamot

Eva Rågfeldt
Ledamot

Iréne Oskarsson
Ledamot

Ulla Harström
Ersättare

Tomny Lindquist
Ersättare

Anita Mårtensson
Ersättare

Mikael Rydberg
Ersättare

Roland Björn
Valberedning, sammankallande

Karin Widerberg
Valberedning