Lämna in arkiv

Vid inlämning av arkiv kan man åka in i P-huset/Biblioteket och ringa på dörren till Jönköpings läns Folkrörelsearkiv som ligger på andra våningen. Detta är inte den ordinarie besöksingången utan gäller främst arkivleveranser. Längre ner på denna sida finns en PDF-fil med råd och anvisningar i skötsel av föreningshandlingar.


Tänk på att ekonomiska handlingar yngre än sju år ska föreningen själv förvara!
 

Kontakta oss på telefonnummer 036-10 27 61 innan leverans för att avtala tid!

Arkivinteriör. Foto: Richard Fransson