Musik                   arkivet
 

Musikarkivet

Musikarkivet på Jönköpings läns folkrörelsearkiv dokumenterar och samlar in material om musik i Jönköpings län, om musikföreningar och om musikgrupper och personer som har/haft betydelse för musiklivet i regionen. I arkivet finns fotografier, skivor, affischer, musiktidningar, trycksaker, handskrivna dokument och även en del musikinstrument och utrustning.

Fotografi ur Smålands Folkblads arkiv (JFA). Publik på konsert vid Rocksjön. 1980-talet.