Folkets Hus och Parker

Folkets Hus och Folkets Park
- demokratins mötesplatser


När den svenska arbetarrörelsen växte fram för mer än hundra år sedan hade arbetarna varken rösträtt, mötes- eller yttrandefrihet. Att få hyra lokaler för politiska möten var i det närmaste omöjligt. Arbetarna började då organisera Folkets Hus och Folkets Parkföreningar och bygga sina egna samlingslokaler och parker för att där kämpa för och utveckla sina demokratiska rättigheter.

1890 invigdes ett Folkets Hus i Kristianstad, 1893 invigdes vårt första av arbetarna själva byggda Folkets Hus i Malmö. Samtidigt inköptes den park i Malmö som arbetarna hyrt i två år och gjordes om till Folkets Park. Inom några år byggdes Folkets Hus över hela landet från Trelleborg i söder till Malmberget i norr.

Folkets Hus och Folkets Park var öppet för alla.

Texten hämtad ur broschyr för "grävprojektet"
Demokratins mötesplatser i samhällsutvecklingen.


Följ länken nedan för att se en sammanställning över Folkets Hus och Parker i Jönköpings län på JFAs hemsida:
Folkets Hus och Parker i Jönköpings län


Om du vill veta mer om Riksorganisationen Folkets Hus och Parker så gå till deras hemsida!
Folkets Hus och Parker, nytt fönster

Affisch från Smålands Tabergs Folkpark 18 juli 1925.
 

Vill du läsa om Folkets Park så låna den här boken på biblioteket!