Spårvägen

Jönköpings Spårvägar startades 1907 och lades ner 1958

Spårvagn i Rådhusparken, 1950-tal.

Spårvagn på väg på Östra Storgatan.