Kabe sommarland

Ovanstående bilder är hämtade från Smålands Folkblads fotoarkiv.
Fotografer är: Jan-Erik Ejenstam, Jan Nyander, Bengt Adolfson, Roger Jonzon, Evert Rehn, Bernt Dahlgren och Mats Fogeman.


"Kabe sommarland, eller Kabeland, var ett sommarland i Jönköping som drevs åren 1984-1995. Det före detta sommarlandet är nu övergivet och förfallet. Kabe sommarland låg på Haga industriområde, nära Jönköpings paintballpark. Anläggningen byggdes av husvagnstillverkarföretaget KABE Husvagnar AB i början av 1980-talet. Kabe Sommarland slog upp portarna 1984, och invigdes av Gösta Gunnarsson som då var landshövding i Jönköpings län.

De första åren gick det bra, men 1988 gick det så dåligt att man såg sig tvungna att sälja sommarlandet. 1989 klagade boende i närheten över oväsen. Nya ägare kom, men motgångarna blev värre med lågkonjunkturen i början av 1990-talet. Jönköpings kommun gick in med pengar. Kring 1993-1994 blev de ekonomiska problemen allt större. Dessutom började en pyroman smyga omkring i trakterna. I augusti 1995 brann restaurangen och då 1995 års säsong var över lades Kabe Sommarland ner, övergavs och ödelades."

[Texten är hämtad  från Wikipedia]