Habo


Bildtext: "50 pensionärer samlas varje vecka i Töllstorpshallen."
Fotografiet är taget 23 oktober 1987.
Foto: Vecko Finn
Arkivbildare: Smålands Folkblad


Habo blev egen kommun 1971, men tillhörde från början Skaraborgs län. Inte förrän 1998 fördes kommunen över till Jönköpings län efter att invånarna röstat för detta i en rådgivande folkomröstning. Detta foto är taget 21 april 1975.
Arkivbildare: Smålands Folkblad

Bildtext: "Medlemmarna i atelje Tavlan 3 oktober 1981. (Fr.v.) Lisbeth johansson, Ingalill Forsgård, Göran Lindahl och Anita Hafström visar några konstverk som ingår i minnesutställningen över Bernt Ringqvist."
Foto: Bengt Adolfsson
Arkivbildare: Smålands Folkblad

Bildtext: "I bakgrunden det fina Ekeredshuset som invigdes under söndagen på hembygdens dag i Habo. I förgrunden föreningens sekreterare Arne Wullf." Fotografiet är taget 6 augusti 1984.
Foto: Jan-Erik Ejenstam
Arkivbildare: Smålands Folkblad

Bildtext: "Folkets hus i Habo är ingen stor och pampig byggnad men det har varit ett nog så viktigt centrum för arbetarrörelsen på orten tycker (fr.v.) Harry Hansson, Tage Ehrling, Einar Sandin, Eric Blomqvist, Erik Sjökvist och John Strömbom." Fotografiet är taget 5 april 1986.
Foto: Jan-Erik ejenstam
Arkivbildare: Smålands Folkblad

Westernklubben i Habo i samband med SM i westernridning. Datumet är 6 september 1986.
Foto: Bengt Adolfsson
Arkivbildare: Smålands Folkblad

Bildtext: "Första spadtaget för nya missionskyrkan i Habo tas här av församlingens ordförande Arne Johansson tillsammans med byggkommitténs ordförande Karl-Gösta Snäll. I bakgrunden Lars Hult och en grupp musikanter."
Arkivbildare: Smålands Folkblad

Habo IF klar för 3:an. Fotografiet är taget 22 oktober 1977.
Arkivbildare: Smålands Folkblad

Habocyklister i samband med GP-tävling. Datumet är 14 maj 1988.
Foto: Bengt Adolfsson
Arkivbildare: Smålands Folkblad

Habo centrum 25 april 1978.
Arkivbildare: Smålands Folkblad