Frikyrkor i Jönköping

Jönköpings Missionsförening bildades 1853 under namnet Jönköpings Traktatsällskap. 1860 ändrades namnet till Jönköpings Missionsförening. 1919 gick föreningen upp i det nybildade Svenska Alliansmissionen.


Jönköpings Missionsförenings samlingslokal, Stora Missionshuset, låg vid nuvarande Odengatan i Jönköping.

Färgfoto på ett fyrtiotal människor på gräsmatta som ser ut att hålla andakt. I bakgrunden byggnader. Bild-ID:JFA-1995-128-005 Evangeliska Fosterlandsstiftelsens arkiv (JFA).

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen bildades 1856 som en väckelserörelse inom Svenska kyrkan, och är alltså inte någon egentlig frikyrka. Bilden ovan är tagen den 27 april 1968, när EFS i Jönköping är samlade för att ta första spadtaget till sin nya kyrka - Dalvikskyrkan. Foto ur EFS missionsförenings arkiv.

Frälsningsarmén hade i många år ett fd ridhus som sin samlingslokal. Den låg vid det så kallade Fisktorget, ungefär motsvarande Länsmuseets trädgård.

Svartvit foto på tre frälsningssoldater som håller upp skyltar. En kvinna står och läser på en av skyltarna. Tillhör: Frälsningsarmén i Jönköpings arkiv.

Denna bild är från Frälsningsarmén i Jönköpings arkiv.

Här är Frälsningsarméns kvinnliga soldater uppställda vid Kanonberget, med utsikt över Jönköping.

Frälsningsarmén uppförde en ny modern byggnad i korsningen Västra Storgatan/Klostergatan. 

Svartvitt foto på Stor tegelbyggnad. På kullerstensgatan framför byggnaden syns ryggtavlan på en kvinna i mörka kläder. Foto ur Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv.

Immanuelskyrkan låg på Väster i Jönköping. Byggnaden är numera riven.
 

Har du några kommentarer, rättelser eller tillägg till bilderna ovan, så hör gärna av dig! Du kanske har bilder som du vill dela med dig också? 

Jönköpings läns folkrörelsearkiv
Box 1029
551 11 JÖNKÖPING
036-10 27 60
lars.ostvall@jfa.f.se