Conrad Sandberg - Conny Rich
1920 - 2014

Sida ur Connys klippalbum.

 Jonny Sandberg vid en Conny Rich-affisch, som skänkts till Jönköpings läns folkrörelsearkiv.

I måndags avled Conrad Sandberg - en stor musikprofil tillika proffsfotograf. I mitt dåvarande arbete som arkivarie vid Jönköpings läns museum hade jag kontakt med Conny i början av 2000-talet. Efter viss övertalning bestämde han sig för att överlåta hela sitt fotoarkiv till museet, och i samband med det lovade vi att det skulle bli en utställning med hans bilder. Utställningen blev en stor succé och tillsammans med Conny och sonen Jonny Sandberg, som varit hans kompanjon sedan 1950-talet, började vi skissa på att även göra en bok. Jag fick ansvar för bokens produktion, med allt vad det innebar. Det blev många samtal om bilder och historia, och inte minst Jonny gjorde ett stort jobb med att förse bilderna med uppgifter. Han gjorde många, många besök hos mig och Annette Larsson på museet. Ändå fanns det bilder som behövde mer information, och jag fick nöjet att åka och intervjua nästan ´halva Huskvarna´. Till slut blev boken klar, och även den blev en stor framgång. Ganska snart efter att jag fått tjänsten som chef för Jönköpings läns folkrörelsearkiv, startade vi en studiegrupp kring Jazz i Jönköping, främst 1940- och 1950-talet. I studiegruppen ingick flera av södra vätterbygdens duktiga musiker från den tiden, bland dem Conny Rich och Owe Wigardt, som nu båda gått bort. Conny Rich föddes 8 november 1920 och avled den 13 oktober 2014. Vi som fått lära känna Conny är tacksamma och ska glädjas för allt det han gav genom sin musik och genom sina fotografier. Tack, Conny!

Jönköping den 16 oktober 2014
Lars Östvall
Jönköpings läns folkrörelsearkiv


 Omslaget på Länsmuseets bok från 2008.

 Omslaget till Connys bok från 1990.