Arkivet!

Folkrörelsearkivets beståndsregister på webben

Sök i JFAs Beståndsregister på webben genom att följa länken nederst i detta stycke. Observera att ett begränsat antal personer kan vara inne samtidigt i de databaser som JFA publicerar på webben, därför är vi tacksamma om du loggar ut efter dig när du är klar med din sökning. Logga in som gäst. Länken öppnas i nytt fönster.
Sök i databas över JFAs beståndsregister, nytt fönster

Ladda hem JFAs beståndsregister som PDF-fil


Istället för att söka i databasen på webben kan du ladda hem eller öppna PFD-filen nedanför detta stycke för att söka bland våra 5064 st ordnade arkivbildare.  I PDF-filen kan du se vilket ID-nummer arkivet har, vilket år föreningen bildades, när den upphörde, äldsta respektive yngsta handling, hur många volymer arkivet omfattar - samt ifall arkivet är belagt med sekretess eller inte. Våra förteckningar finns tillgängliga i Arkivhusets forskarsal i Jönköping. Med hjälp av ID-numret kan du enkelt finna den förteckning du söker i pärmarna. Det går också bra att kontakta oss så kan vi maila förteckningen till dig.

Östra Vätterbranterna

Östra Vätterbranterna är medlemmar hos folkrörelsearkivet och förvarar både fysiska handlingar såväl som digitala handlingar hos oss. Nästan 1000 fotografier finns inlagda i en sökbar databas som nu finns tillgänglig på webben. I slutet på detta stycke finns en länk till en sida med utförligare information om Östra Vätterbranterna. Från den sidan kan du gå vidare till bilddatabasen. Östra Vätterbranterna

Sök i Nationell Arkivdatabas - NAD

Delar av vårt arkivbestånd finns även upptaget i Nationell ArkivDatabas - NAD som hanteras av Riksarkivet. Om du vill söka i NAD följer du denna länken nederst i detta stycke. Observera att inte alla våra arkivbildare finns med där.
Riksarkivet, sök i arkiven, nytt fönster