Demokrati - och idrott

Demokratidiskussionerna fortsatte igår med Lars-Åke Lagrell som gäst, fd ordförande för Svenska Fotbollförbundet m m. Lagrell inledde med en lektion i demokrati och föreningsliv, och rörde sig sedan ledigt mellan den lilla föreningen och den stora, mellan svenska och internationella regler och syn på engagemang och inflytande. Ett trettiotal personer besökte arrangemanget i Arkivhuset och diskuterade med Lars-Åke i ämnen som bolagisering, revision, korruption, digitala hjälpmedel, genusperspektiv med mera.
Den 13 april tar Leif Andersson vid med diskussioner om arbetarrörelsen förr och nu, och i framtiden. Välkommen då!

Kommentera gärna: