Huskvarna Hembygds-förenings årsbok 2015

Huskvarna hembygds-förening har kommit ut med årsbok över 2015. Det blir deras 68:e i ordningen. Boken består av ett tjugotal texter varvat med många fina bilder. Se innehållsförteckning nedan. Vi noterar särskilt Ebbe Ombäcks artiklar om kvinnliga rösträttsmötet i Huskvarna 1915, och om Huskvarnas första Folkets Park, där han använt material från arkiv i Folkrörelsearkivet.

Vi tackar hembygdsföreningen i Huskvarna för det exemplar som tillsänts folkrörelsearkivets bibliotek. Om någon vill ha ett eget exemplar, så ta kontakt med Huskvarna Hembygdsförening.

Kommentera gärna: