Mot Bodafors!

Tillgängligt om hundra år?

På onsdag den 10 september kl. 18.00 kommer Richard Fransson och Anna Sundin från Jönköpings läns folkrörelsearkiv till biblioteket och medborgarkontoret i Bodafors. Där berättar de om hur föreningar kan arbeta med sina arkiv för att de ska bevaras för framtida generationer. Dessutom blir det utställning med fotografier och affischer från Bodafors med omnejd som kommer att sitta uppe i några veckor.

Kommentera gärna: