Studiebesök Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh

Under måndagskvällen tog arkivarie Richard Fransson emot ett studiebesök från Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh. En mycket trevlig skara om sju personer tog del av en bildpresentation om det arbete som görs på arkivet. Därefter följde en rundvandring i lokalerna. En lyckad kväll och ett trevligt möte. Det förekom även en arkivleverans.

Kommentera gärna: